Partnerský marketing

Začínáme s tvorbou obsahu

Martin Trauzold
Martin Trauzold
Naposledy aktualizováno leden 23, 2020 26 Minut čtení
Začínáme s tvorbou obsahu

© Kindel Media / Pexels

Jako vlastník partnerského webu byste měli vždy upřednostňovat vytváření obsahu. Pouze vysoce kvalitní a užitečný obsah, který je pro Vaše publikum snadno pochopitelný – ve formě zkušebních testů nebo recenzí produktů, posune Váš partnerský web na další úroveň.

I když je důležité brát v úvahu i on-page a off-page SEO, poskytování kvalitního obsahu je stále tím nejlepším způsobem, jak zvýšit návštěvnost a zlepšit své příjmy.

Každý majitel webu si musí samozřejmě vytvořit svůj vlastní pracovní postup na vytváření podkladů pro partnerský projekt; ale tipy, které zde nabízíme, Vám při plánování, psaní a implementaci lepšího obsahu pro Váš web pomohou.

Dozvíte se:


  • Jak psát kvalitní partnerské články
  • Co čtenáři od partnerského článku očekávají
  • Jak provádět brainstorming a výzkum
  • Jak se vyhnout typickým chybám při psaní partnerského obsahu

Samozřejmě byste obsah měli psát vždy proto, abyste potěšili své čtenáře a sledující, a ne pro uspokojení algoritmů vyhledávače. Algoritmy pro vyhledávače nicméně rozpoznávají kvalitní články, a to Vaší stránce pomůže k vyššímu umístění ve výsledcích vyhledávání, což Vám zase přivede více čtenářů a potenciálních zákazníků.

Abyste tedy mohli díky svému webu co nejlépe vydělávat, je nejdůležitější, že Vaše stránka k přilákání dlouhodobé návštěvnosti a k zlepšování umístění v žebříčku výsledků vyhledávání potřebuje skvělý obsah.

Jak se pozná dobrý partnerský článek?

Kvalitní obsah, který uspokojí jak Vaše čtenáře, tak vyhledávače, má některé aspekty, které měřit můžete, a jiné, které měřit nemůžete. Měřitelné faktory jsou pro Google a další vyhledávače obzvláště důležité; a pokud budou tyto faktory přítomny, roboti vyhledávačů je odhalí, což významně ovlivní umístění v žebříčku výsledků vyhledávání.

Google i další vyhledávače věnují zvláštní pozornost kritériím, jako je vhodné načasování, rozsah, struktura, hodnota a jedinečnost partnerského obsahu. Níže se podíváme na tyto a další „měřitelné“ faktory, které byste měli při psaní partnerského obsahu zohlednit:

1. Rozsah

Při psaní partnerského článku byste se měli vždy ujistit, že jeho rozsah odpovídá produktu, o kterém píšete. Krátký a povrchní obsah, který komplexní téma jen přelétne, Vaše čtenáře neuspokojí a nepomůže Vám ani ve výsledcích vyhledávání. Na druhou stranu chtějí návštěvníci webů často rychle pochopit základy, takže byste se neměli poddat přehnaným ambicím a o daném tématu se nerozepisovat příliš.

Vždy přizpůsobte své partnerské články tak, aby korespondovaly s otázkami, které se v souvislosti s Vaším projektem vynořily, nebo jeho celkovým rozsahem.

Nezapomeňte, že většina lidí zpracovává vizuální obsah snáze než text, takže komplikovaná témata můžete zjednodušit přidáním vizuálních pomůcek, jako jsou grafy, tabulky a názorné obrázky. Kdykoli to u Vašich partnerských článků bude možné, snažte se poskytnout vyvážené spojení relevantních, stručných podkladů podložených vizuálním obsahem.

2. Délka

Neexistuje žádná jednoduchá odpověď na otázku, jak dlouhý by měl partnerský text být – protože délka často závisí na celkovém rozsahu, jak bylo uvedeno výše, a na záměru, který se snažíte zprostředkovat. Pro vyhledávače je nicméně velmi obtížné najít hodnotu v příliš krátkých článcích. Proto z pohledu SEO doporučujeme, aby měly partnerské články alespoň 250 až 300 slov.

Neexistuje žádná horní hranice, ale je pravidlem, že rozsáhlé recenze produktů, které mají více než 700 slov, nakonec čte jen několik málo návštěvníků Vašeho webu. U delších textů je tedy dobré bodově shrnout podrobnosti o produktu a na konci článku přidat souhrnný závěr: toto je důležitý aspekt partnerských článků a může být dokonce jedinou částí, kterou si mnoho návštěvníků skutečně přečte.

Když přidáte seznam klíčových údajů o produktu a podrobný závěr, uspokojíte oba druhy čtenářů: ty, kteří chtějí podrobné informace, i ty, kteří chtějí rychle získat základní přehled.

3. Relevance

Je skvělé napsat podrobnou recenzi nebo průvodce, ale stejně důležité je i udržovat vše aktuální. Zamyslete se: existují další informace nebo nové aktualizace produktu, o kterém jste v některém ze svých testů psali? Jednou za pár měsíců byste měli zkontrolovat obsah své stránky a ujistit se, že je stále relevantní, a v případě potřeby ho přepsat tak, aby odrážel jakýkoliv nový vývoj nebo aby zahrnoval nové produkty.

4. Kvalita

Celková kvalita Vašeho partnerského článku závisí nejen na správném pravopisu a gramatice, ale také na jeho čtivosti. Při psaní článku v editoru WordPress využijte osvědčené pluginy SEO, jako je např. Yoast SEO.

get-started-with-content-cz

Algoritmy vyhledávačů hodnotí články příznivěji mimo jiné tehdy, pokud píšete krátké věty a používáte správný pravopis a gramatiku.

5. Struktura

Podtituly, odstavce, tabulky a smysluplný závěr jsou třešinkami na dortu, které návštěvníkům Vašeho webu poskytnou bohatší a příjemnější zážitek. Abyste své čtenáře nezahltili, neměly by jednotlivé odstavce nikdy být delší než pět až sedm řádků.

Tip: Podívejte se na online prezentace známých tištěných časopisů a porovnejte strukturu jejich článků se svými. Můžete se z toho naučit hodně o tom, jak zprostředkovat příjemnější zážitek ze čtení. Při psaní článku si zvykněte pravidelně se sami sebe ptát: dá se můj článek snadno prolétnout a poskytujte i tak klíčové informace?6. Jedinečný obsah

Napodobování – nebo ještě hůře, přímo kopírování nebo parafrázování – obsahu jiných Vašemu úsilí nepomůže. Nejen, že si Vaši čtenáři mohou všimnout, že si nápady půjčujete odjinud, ale duplicitní obsah rozpoznají i vyhledávače, které Vaše stránky potrestají, což vede k nižšímu celkovému umístění v žebříčku.

Originalita je tedy při psaní partnerského článku jedním z nejdůležitějších kritérií: neexistuje jiné místo, kde by to bylo důležitější, než když píšete zkušební testy nebo recenze. Je zásadně důležité, abyste s recenzovaným produktem měli zkušenost z první ruky a měli jej před zahájením psaní řádně otestovaný.

Každý recenzent má při posuzování kvality produktu nebo poměru cena/výkon poněkud odlišný přístup, takže když napíšete upřímné hodnocení, vytvoříte díky tomu jedinečný a úspěšnější partnerský článek. Také byste měli vždy dodávat své vlastní obrázky produktů, protože lepší jedinečný prodejní argument neexistuje. Kvalitní obsah a originální obrázky pomáhají vytvářet tolik důležitou „důvěru“ mezi Vámi a Vašimi návštěvníky.

7. Interní propojení

Některý obsah na Vašem webu se bude automaticky přímo vztahovat k jinému obsahu nebo ho bude doplňovat. Tento vztah byste měli čtenářům i robotům vyhledávačů ozřejmit, a dává-li to smysl, odkázat na něj pomocí interního odkazu, a propojit tak své podstránky.

Vyhledávače lépe porozumí struktuře Vašeho webu a Vaše čtenáře tyto vzájemné odkazy na stránky velmi pravděpodobně zaujmou.Skvělým příkladem interního propojení je wikipedia.org. Podívejte se na vzájemné propojení mezi jednotlivými články a použijte ho jako model pro svůj vlastní web.

8. Externí odkazy

Mnozí majitelé webů mají ohledně externích odkazů obavy. Když ale externí odkaz přidáte, poskytnete svým návštěvníkům užitečné informace, jejichž začlenění budou vyhledávače považovat za pozitivní, protože uživatelé díky nim získají přidanou hodnotu. Nezapomeňte nastavit externí odkazy tak, aby se otevíraly na nové kartě, abyste svého návštěvníka neztratili, až na odkaz klikne.

Očekávání čtenářů

Kromě výše probraných „měřitelných“ faktorů, které byste měli zvážit, protože jsou pro vyhledávač snadno měřitelné, existují také méně hmatatelné kvality, které mají na úspěch partnerského článku vliv.

Pro vyhledávače může být v současné době obtížné tyto faktory kvantifikovat, ale společnosti jako Google se při detekování a vyhodnocování čím dál tím jemnějších aspektů online obsahu zlepšují. Níže jsou uvedeny některé příklady těchto sotva patrných, ale přesto důležitých faktorů.

1. Přidaná hodnota

Přidaná hodnota je přímo spojena s očekáváními čtenářů od Vašeho partnerského článku. Pokud Váš článek dělá něco navíc a boduje tím, že nabízí užitečné znalosti a skvělé příklady, vytvoří to na Vaše čtenáře pozitivní dojem a je pravděpodobnější, že budou Vaší stránce důvěřovat, budou se na ni pravidelně vracet a samozřejmě budou klikat na Vaše partnerské odkazy a potenciálně zvyšovat Vaše příjmy.

2. Důvěryhodnost

Důvěryhodnost pomáhá budovat důvěru a důvěra je to, díky čemu se budou čtenáři na Váš web dlouhodobě vracet pro další obsah. Pokud důvěřujete informacím na určitém webu, je velmi pravděpodobné, že se vrátíte, až budete mít další otázku nebo když se budete zajímat o další produkt.

Z důvěryhodnosti a vlivu plynou přímé návštěvy Vaší stránky a díky každé přímé návštěvě je Vaše stránka méně závislá na kritériích umisťování v žebříčku vyhledávače.

3. Vaše cílová skupina

Otázka, na kterou skupinu chcete své články zaměřit, je něco, čím byste se měli zabývat ve fázi plánování partnerského webu. Měli byste také zvážit, jaký rozsah by Vaše články měly mít a jak podrobné by měly být. Váš partnerský obsah by se měl vždy zaměřovat na konkrétní zájmy dané cílové skupiny.

Analýza klíčových slov, plán obsahu a neustálé vyhodnocování popularity jednotlivých článků Vám pomohou zjistit, o čem se návštěvníci Vaší stránky chtějí dozvědět.Zohlednění zájmů a přání Vaší cílové skupiny při psaní článků významně přispěje k úspěchu Vašeho webu. Mít od začátku nastavenou správnou strategii obvykle znamená mít napůl vyhráno.

4. Styl psaní

Váš styl psaní je dalším faktorem, který vyhledávač vnímá méně než čtenáři – je to něco, co pomáhá budovat důvěru ve Váš web a jeho důvěryhodnost a pomáhá určovat další, méně měřitelné faktory, jako je cílová skupina a očekávání Vašich čtenářů.

Při práci na stylu svého psaní byste se měli vždy snažit zůstat věrni svému vlastnímu hlasu a nepsat stylem, který neodpovídá požadavkům Vašich čtenářů. Nemá smysl psát květnatým, literárním stylem, pokud pracujete na specializované stránce o zahradnických nástrojích; spíše je pravděpodobnější, že to Vaše čtenáře vyděsí.

5. První dojmy

Bez ohledu na kvalitu článků by Váš web měl vždy splňovat očekávání návštěvníků. Ujistěte se, že Vámi vybrané téma WordPress je vhodné pro daný obor a že způsob strukturování Vašich stránek dává čtenářům smysl a usnadňuje jim navigaci obsahem, který si chtějí přečíst.

Brainstorming a výzkum

Partnerský web může fungovat pouze tehdy, pokud bude obsahovat články o odpovídajících produktech, které můžete propagovat. Začněte tedy brainstormingem tématu a vytvořte seznam produktů, kterým se budete věnovat.

Při tvorbě obsahu se vždy vžijte do mysli potenciálního kupce. Zeptejte se sami sebe: co byste chtěli před zakoupením produktu vědět? Téma, které si pro svůj web vyberete, by mělo nabízet dostatečný potenciál pro vytvoření širokého spektra obsahu. Pokud je téma, které jste vybrali, příliš omezené nebo příliš specifické, riskujete, že jej v průběhu času nebudete moci rozvětvit do dílčích témat nebo jiných souvisejících produktových oblastí: dobré téma má potenciál do budoucna.

1. Střídejte formální a neformální obsah

V zájmu rozmanitosti by Vaše stránka měla zahrnovat jak recenze produktů, tak neformální příspěvky. Měli byste usilovat o rovnováhu mezi neformálními příspěvky a recenzemi produktů nebo výsledky testů, která bude pro čtenáře příjemná.

2. Konkurenti, fóra a využívání vlastních zkušeností

Podívejte se na weby, které se zabývají podobnými tématy jako ten Váš. Obvykle najdete spoustu nápadů a nových oblastí obsahu, které můžete na svém webu pokrýt. Buďte aktivní na příslušných fórech, můžete tak přijít na vhodná témata, která by mohla Vaši cílovou skupinu zajímat. Aby byl Váš obsah autentičtější, můžete také psát o svých vlastních zkušenostech.

3. Najděte klíčová slova, která Vás budou inspirovat

Existuje spousta bezplatných nástrojů, které k tomu můžete použít, např. hypersuggest.com a answerthepublic.com. Tyto zdroje Vám pomohou nalézt klíčová slova a klíčové fráze, které byste měli při výběru témat zvážit. Dalším krokem je podrobná analýza těchto klíčových slov, abyste lépe porozuměli následujícím dvěma důležitým faktorům:

4. Objem vyhledávání

Objem vyhledávání je důležitý faktor – ukazuje, kolik uživatelů použilo klíčové slovo ve vyhledávačích a kolikrát bylo v daném období vyhledáno. Užitečným bezplatným nástrojem pro analýzu objemu vyhledávání klíčových slov je Google Global Market Finder. Také byste měli prozkoumat, jak se objem vyhledávání klíčových slov v posledních letech vyvíjel. Pomocí Google Trends zjistíte, jestli se zájem snížil nebo zvýšil.

5. Analýza konkurence

Vysoký objem vyhledávání klíčového slova nebo hledaného výrazu není alfa a omega. Podívejte se na Top 10 stránek s klíčovými slovy na Googlu a zkuste vytvořit lepší obsah než nabízejí tyto stránky.

6. Průzkum

Jedním z nejdůležitějších kroků před začátkem psaní partnerského článku je – zjistit si fakta. To je oblast, kterou mnoho partnerských marketérů zanedbává, což nevyhnutelně ovlivňuje kvalitu jejich obsahu. S pomocí následujících nástrojů můžete podniknout důkladnější průzkum:

7. Wikipedia

Wikipedia je skvělým výchozím bodem pro většinu témat, o kterých si potřebujete něco zjistit.

8. Kontaktujte výrobce produktů

Zkratka k získání smysluplných odborných znalostí je kontaktovat výrobce produktu nebo linku zákaznické podpory. Konec konců jsou to experti a měli by umět poskytnout tipy, triky a podrobné informace o svých produktech, které můžete do svých článků začlenit. Mnoho výrobců na svých webech také nabízí informace související s produkty a obrázky produktů, často v části pro média.

9. Odborné webové stránky a konkurence

Po zrecenzování produktu se zamyslete: existují nějaké další informace nebo funkce, které jste neobsáhli? Pokud provozujete specializovaný web, měli byste zvážit specializované weby a obsah stránek konkurentů. Často najdete spoustu užitečných informací, které Vám pomohou Váš článek dopilovat.

10. Google

Google by mělo být bez debat první místo, kde zahájíte výzkum pro každý svůj článek.

11. Profesionální příručky a návody k obsluze

Díky začleňování informací z odborné literatury věnované konkrétnímu tématu budete moci nabídnout cenné odborné znalosti a pomůže Vám to vyniknout oproti konkurenci. Čtení návodů k obsluze Vám také poskytne užitečný podklad pro podrobnější recenzi produktu. Pokud na internetu více zdrojů uvádí stejné technické informace, je to spolehlivý indikátor, že informace jsou platné.

Typické chyby, kterým je třeba se při psaní partnerských článků vyhnout

Při psaní partnerského článku se vyhněte následujícím častým chybám:

1. Příliš mnoho reklamních materiálů

Nepřeplňujte svůj partnerský článek příliš mnoha reklamami, u Vašich čtenářů by to mohlo vyvolat dojem, že se pomocí svého webu snažíte pouze vydělat peníze. Ujistěte se tedy, že způsob používání reklamních materiálů, jako jsou bannery, widgety, odkazy na produkty a podobně, není příliš vtíravý. Abyste zajistili úspěch svého webu, dávejte do popředí svůj obsah, ne reklamy.

2. Nepoctivá doporučení

Každý vlastník webu nebo účastník partnerského programu chce své příjmy zvýšit. Prezentování podprůměrných produktů v dobrém světle nicméně není způsob, jak své příjmy zvýšit, protože Vaši návštěvníci jakékoliv překrucování rychle odhalí. Pokud produkt nesplňuje sliby výrobce, měli byste to jasně říci: vytváří to důvěru ve spolehlivost Vašeho obsahu.

3. Chybějící označení

Jakýkoliv typ reklamy, včetně partnerského odkazu, musí být jako reklama výslovně označen. Ujistěte se, že jednáte otevřeně a upřímně, abyste zůstali na správné straně zákona.

Závěr

Chcete-li jako účastník partnerského programu co nejlépe zpeněžit svůj web, měli byste se důkladně zamyslet nad tvorbou obsahu. Pouze kvalitní a užitečný obsah posune Váš partnerský web na vyšší úroveň.

Nejdřív byste měli provést obšírný brainstorming a výzkum a poté byste měli vždy psát tak, aby to odpovídalo očekáváním Vašich čtenářů, a udělat vše pro to, abyste ve svých čtenářích probudili zvědavost.

Abyste zajistili, že si Váš web zachová svou důvěryhodnost a poskytne čtenářům přidanou hodnotu, nesmíte jej zaplavit příliš velkým množstvím reklamy nebo doporučeními na produkty, které nemají dostatečnou úroveň, jen abyste měli vyšší příjmy.

Při poslední analýze se vždy sami sebe zeptejte: pokud byste svůj partnerský text četli na jiném webu, použili nebo koupili byste si daný produkt?

Obsah