Sledování a monitorování

Užitečné informace v Google Analytics

Martin Trauzold
Martin Trauzold
Last updated leden 23, 202016 Min Read

Google Analytics je účinný nástroj. Pro začátečníky ale může působit trochu složitě – nabízí širokou škálu funkcí a pomůcek, z nichž Vám mnohé mohou připadat naprosto neznámé.

Alespoň pro začátek je těžké přijít na to, k čemu přesně tento nástroj slouží, a porozumět, jak poskytnutá data použít k vylepšení webu.

Jaká data jsou tedy důležitá a užitečná? Tento článek vysvětluje, která data jsou pro Vás nejpřínosnější a kde je můžete v Google Analytics najít. Také nabízíme tipy, jak tato data využít ke zlepšení uživatelské přístupnosti, přesvědčivosti a úspěšnosti Vašeho webu.

Co se naučíte:

  • Více o nástroji Google Analytics
  • Kde v Google Analytics najít užitečná data
  • Jak využít Google Analytics k porozumění svému publiku

Optimalizujte svůj obsah

Obsah Vašich stránek přitahuje návštěvníky. Google Analytics Vám pomůže pochopit, co je na Vašich stránkách obzvlášť populární a co naopak tak dobře nefunguje. Abyste se podívali na počet zobrazení každé podstránky svého webu jednotlivě, klikněte na Chování > Obsah webu > Všechny stránky. Zde naleznete tabulku se statistikou popisující chování návštěvníků Vašeho webu.

Sloupeček „Zobrazení stránek“ ukazuje celkový počet zobrazení stránek během daného časového úseku. Toto číslo je důležité – ukazuje, jak populární je Váš obsah. Populární příspěvky Vás mohou inspirovat ohledně nových témat. Můžete napsat více podobných článků pro publikum, na které cílíte?

Vstupní stránky

Pro přehled stránek, které přitahují návštěvníky na Váš web, se podívejte na Obsah webu > Vstupní stránky. Těmto stránkám se říká „cílové stránky“, „vstupní stránky“ nebo „landing pages“. Populární stránky této sekce se mohou lišit od Vašich celkově nejpopulárnějších stránek. Vstupní stránky s nejvyšší návštěvností můžete považovat za „vstupní bránu“ svého webu.

Výstupní stránky

Opakem vstupních stránek jsou stránky výstupní. To jsou příspěvky a stránky, ze kterých návštěvníci opouští Váš web. Výstupní stránky jsou zobrazeny na záložce Chování > Obsah webu > Výstupní stránky. Je užitečné dívat se na vztah mezi počty zobrazení konkrétní podstránky a odchodů z ní.

Pokud jsou si tato dvě čísla velmi podobná, měli byste jednat – blíže analyzovat výchozí stránky a položit si otázku, proč se někdo rozhodne odejít z webu právě na tomto místě. Ve chvíli, kdy tato slabší místa identifikujete, můžete je opravit; například přidáním odkazů na podobný nebo populárnější obsah, který by lépe udržel pozornost návštěvníků na stránce.

Nezapomínejte, že pokud výstupní stránka obsahuje partnerský odkaz, jako je tomu například u stránek obsahujících výsledky testování produktu, neměl by být odchod návštěvníka nahlížen jako negativní – konec konců, Vaším cílem je vydělat pomocí své stránky peníze, a abyste toho mohli dosáhnout, musí návštěvník kliknout na partnerský odkaz a web opustit.

Analyzujte a zlepšete chování uživatelů

Chování uživatelů se stává stále důležitějším pro dobré umístění ve vyhledávači. Google si také čím dál tím více uvědomuje nejenom důležitost optimalizace umístění stránky ve svém vyhledávači, ale také chování návštěvníků a kvalitu jejich uživatelské zkušenosti. Vylepšení uživatelské zkušenosti stránky přímo napomůže zvýšení počtu návštěvníků Vašeho webu.

Délka návštěvy

Délku návštěvy jednotlivých stránek a příspěvků naleznete ve sloupečku „Průměrná doba na stránce“ v záložce Chování > Obsah webu > Všechny stránky. Pokud návštěvníci zůstávají na konkrétní podstránce dlouhou dobu, potvrzuje to, že je její obsah dobrý a Vaši návštěvníci nalezli informace, které hledali.

Naopak pokud má podstránka relativně vysoký počet zobrazení, ale nápadně krátký čas setrvání, může to poukazovat na problémy. Nejprve zkontrolujte, zda neexistují nějaké pravděpodobné důvody pro krátkou dobu setrvání. Může být opět způsobena přítomností lákavých partnerských odkazů, ale také to může být kvůli interním odkazům. Pokud na stránce není ani jeden typ odkazů, možná obsah neodpovídá tomu, co návštěvníci hledají.

Pokud je to Váš případ, přepracujte obsah: Zamyslete se nad záměrem vyhledávání klíčového slova nebo tématu. Co Vaši návštěvníci očekávají? Co se snažili najít, když zkoumali toto téma a vyhledávali klíčové slovo? Lze téma Vaší stránky dále rozšířit, aby splnila tato očekávání? Využijte stránky s mimořádně dlouhým časem setrvání jako příklad, jak strukturovat a prezentovat svůj obsah.

Čas setrvání na stránce se počítá na základě toho, kdy uživatel dorazil na podstránku a kdy otevřel další podstránku. Rozdíl těchto časů je „Průměrná doba na stránce“. Pokud uživatel web okamžitě opustí (navštíví pouze jednu podstránku během celé své návštěvy) bude „Průměrná doba na stránce“ nula sekund..

Míra okamžitého opuštění

Míry okamžitého opuštění jednotlivých podstránek jsou zobrazeny v tabulce na záložce Chování > Obsah webu > Všechny stránky, ve sloupečku „Míra okamžitého opuštění“. Zde naleznete hodnotu v procentech, kolik návštěvníků opustilo Váš web pouze po návštěvě jediné podstránky.

Pokud se díváte na podstránku s nápadně vysokou hodnotou, je to jasný ukazatel toho, že toto téma nebo obsah nejsou vhodné pro Vaši cílovou skupinu. Výjimkou mohou být takzvané „one page“ weby, kde je celý obsah na jedné stránce. Uživatel jednoduše nemůže navštívit další podstránku, a proto je započítán do míry okamžitého opuštění.

Kriticky se zamyslete a hledejte slabiny, které můžete napravit. Existuje na webu zajímavý obsah, ke kterému jste neposkytli interní odkazy? Pokud ano, přidejte tyto odkazy, abyste snížili svou míru okamžitého opuštění webu. Pokud najdete podstránky s mimořádně nízkou mírou okamžitého opuštění, jde o dobré znamení. Můžete tato témata rozšířit o nový obsah a nabídnout interní odkazy vedoucí k tomuto úspěšnému obsahu.

Mimořádně důležitá je míra okamžitého opuštění vstupních stránek. Vzhledem k tomu, že vstupní stránky jsou pomyslnou bránou Vašeho webu, měli byste zajistit, že si udržíte nové návštěvníky. Opět ale nezapomeňte, že pokud je na stránce dobrý důvod pro odchod návštěvníků, jako je například partnerský odkaz, není potřeba nic měnit.

Doba načítání stránky

Doba načítání webu a jeho podstránek má výrazný vliv na uživatelskou zkušenost Vašich návštěvníků. Rychlé načítání je jasnou výhodou, protože nikoho nebaví čekat na načtení webu. Z webů, které se načítají rychle, mnohem méně lidí odejde okamžitě. Na záložce Chování > Rychlost webu > Přehled najdete průměrné časy načítání pro celý svůj web.

V tabulce „Prohlížeč“ naleznete časy načítání uspořádané podle jednotlivých prohlížečů. Pokud má některý z prohlížečů znatelně vyšší čas načítání, měli byste se na tento problém podívat. Neexistuje aktualizace pro Vaši šablonu WordPress? Nedokáže tento problém vysvětlit poskytovatel hostingu? Doby načítání jednotlivých stránek lze najít na záložce Chování > Rychlost webu > Časování stránek.

Pokud jsou některé podstránky velmi pomalé, měli byste nejprve nalézt vysvětlení, proč tomu tak je, a potom je optimalizovat. Častým důvodem pro dlouhé doby načítání jsou příliš velké obrázky. Zmenšete velikost svých obrázkových souborů a výrazně tak zrychlíte načítání stránek.

Analyzujte svou cílovou skupinu a rozpoznejte potenciál

Návštěvníci Vašeho webu nejsou jenom čísla a Google Analytics nabízí data o lidech, pro které jste vytvořili svou stránku nebo blog. I když je důležité získávat nové návštěvníky, nikdy byste neměli zapomínat na své stávající publikum. Google Analytics vám pomůže vyhodnotit demografická data na záložce Publikum > Demografické údaje. Zde naleznete informace o věku a pohlaví Vašich návštěvníků, což mohou být sice obecné informace, ale přesto Vám mohou pomoci dojít k hodnotným závěrům.

Koordinujte obsah podle věku a pohlaví návštěvníků

V podskupině „Věk“ se zobrazí stáří návštěvníků Vašeho webu, což Vám může pomoci vylepšit a zacílit nový obsah. Je například pravděpodobné, že relativně mladé návštěvníky pod 40 let budou zajímat jiná témata než návštěvníky nad 40. Můžete se buď zaměřit na své stávající publikum, nebo se soustředit na adresování věkových kategorií, které normálně Vaše stránky nenavštěvují. Mimoto, kdo navštěvuje Váš web více – ženy nebo muži? I tento faktor se můžete rozhodnout brát v potaz při vytváření obsahu.

Zájmy Vaší cílové skupiny

Jaká témata preferují Vaši návštěvníci? Na tuto otázku odpovídá Google Analytics v záložce Publikum > Zájmy.

Zájmové kategorie

Na záložce „Zájmové kategorie“ najdete vyhodnocení určitých zájmových skupin a jak silně jsou reprezentovány na Vašem webu. Tato data byste měli zvážit při plánování nového obsahu.

Technologie

Na záložce Publikum > Technologie > Prohlížeč a operační systém naleznete pro každý prohlížeč vyhodnocení míry okamžitého opuštění, počet navštívených stránek během jedné relace a průměrnou dobu trvání návštěvy. Na tato čísla byste se měli dívat v pravidelných intervalech, abyste zjistili, zda Vaše webové stránky nemají problémy s konkrétními prohlížeči. Tak můžete rychle jednat a problémy vyřešit, než budou mít další negativní následky.

Rozpoznání potenciálních zdrojů návštěvníků

Stejně jako pomocí Google Analytics můžete pochopit stávající návštěvníky, je s tímto nástrojem také možné objevit zdroje potenciálních návštěvníků. Na záložce Akvizice > Veškerá návštěvnost > Kanály naleznete své běžné zdroje návštěvníků. Ve většině případů bude velkou část tvořit Organic Search (přirozené vyhledávání). Na záložce Akvizice > Veškerá návštěvnost > Zdroj / Médium dostanete detailnější informace o tom, z kterých webových stránek k Vám návštěvníci přišli. Pokud například přijdete na to, že Facebook je důležitým zdrojem návštěvníků, potom dává smysl sdílet více obsahu na Facebooku, a tak dále.

Contents
Loading...