Partnerský marketing

Jak zvýšit své výdělky pomocí zpráv Amazon

Martin Trauzold
Martin Trauzold
Naposledy aktualizováno leden 23, 2020 13 Minut čtení
Jak zvýšit své výdělky pomocí zpráv Amazon

© Sebastian Voortman / Pexels

Protože jste zapojen(a) do programu Amazon společníci, je zcela zásadní, abyste měl(a) o provozu svého webu pravidelný přehled – musíte mít vždy aktuální informace, jedná se přece o Váš příjem.

CO SE DOZVÍTE:

 • Co můžete zjistit z jednotlivých zpráv v Centru pro společníky
 • Jak můžete dosáhnout na další výnosy
 • Tipy pro používání různých sledovacích ID
 • O novém globálním zobrazení zpráv

V oddílu platformy věnovaného zprávám vám Amazon poskytuje podrobný přehled výnosů, ve reportech ovšem také najdete důležité informace o tom, jak můžete měnit a přizpůsobovat svou strategii tak, abyste zvýšil(a) výnosy ze svého partnerského webu. Protože žádný web není dokonalý, určitě stojí za to se na reporty Amazon podívat podrobněji.

Informace v reportech programu Amazon společníci

Přihlaste se do Centra pro společníky, kde se Vám zobrazí grafický přehled aktivity za posledních 30 dní. Pod ním najdete ukazatel času, součet svých nákladů na reklamu, součet svých bonusů a také počet kliknutí na Vaše partnerské odkazy. Uvidíte rovněž souhrn za současný měsíc. To jsou všechno bezpochyby užitečné informace, tak se pojďme ponořit hlouběji a podívat se na další reporty.

Když kliknete na záložku Zprávy, zobrazí se přehled s různými možnostmi a funkcemi. Vyberte například 30denní období zobrazení a vlevo nahoře pod titulkem Zprávy zvolte období „Posledních 30 dní“. Vpravo dole z rozbalovací nabídky vyberte Seskupit podle sledovacího ID. Nyní uvidíte tyto informace:

 • Souhrn: součet všech provizí z reklamy
 • Poplatky: poplatky nebo vydělané provize za reklamu a další důležité obchodní metriky.
 • Výdělky: pevně stanovené poplatky za reklamu, které jste vydělal(a) díky svým službám a programům pro společníky
 • Kliknutí: počet kliknutí prostřednictvím Vašich partnerských odkazů
 • Objednané položky: celkový počet položek objednaných prostřednictvím Vašich partnerských odkazů
 • Doručené položky: celkový počet položek doručených zákazníkům
 • Vrácené položky: celkový počet vrácených položek (kdy zákazníci výrobky vrátili a získali zpět své peníze)
 • Konverze: počet objednaných výrobků vydělený počtem kliknutí na Vaše partnerské odkazy
 • Výnosy z doručených položek: přehled prodeje již odeslaných výrobků
 • Celkový výdělek: celkový výdělek z odměn za doporučení

Pojďte se podívat na dolní část stránky na záložku „Objednané položky“ a vyberte Seskupení podle sledovacího ID. Zde najdete sledovací ID pro učiněnou nebo sledovanou objednávku. Kromě toho vidíte počet objednávek učiněných prostřednictvím partnerského odkazu. Pokud máte například na svém blogu nebo webu umístěný partnerský odkaz na šroubovák, zde najdete počet objednaných šroubováků.

Všechny ostatní produkty objednané prostřednictvím partnerského odkazu na takový šroubovák najdete v kolonce „Počet dalších produktů objednaných prostřednictvím odkazu na produkt“.

Souhrn šroubováků i všech ostatních produktů objednaných prostřednictvím partnerského odkazu se nachází v další kolonce – „Počet všech produktů objednaných prostřednictvím odkazu na produkt“. V posledním oddíle tohoto přehledu najdete „Výnos z objednávek“ a obrat svých partnerských odkazů.

Přejděte na další záložku Výdělky. Zde najdete sledovací ID, které bylo aktivní, když byla učiněna objednávka. Další kolonka shrnuje kliknutí na partnerský odkaz stejným způsobem jako v předchozí záložce. Kromě toho uvidíte Doručené položky. V další kolonce, Výnos, opět uvidíte obrat – výnosy z Vašich partnerských odkazů. Poslední kolonka tohoto přehledu, Poplatky za reklamu, ukazuje součet výnosů ze sledovacího ID nebo partnerského odkazu.

Vzpomínáte si, že jsme na začátku zvolili období zobrazení „Posledních 30 dní“ a potom z rozbalovací nabídky vybrali „Seskupení podle sledovacího ID“? Kromě seskupení podle sledovacího ID máte na výběr také seskupení podle data a kategorie.

Jak dosáhnout většího výnosu

Zůstaneme u předchozího tipu, podle kterého najdete objednané položky tak, že kliknete na sledovací ID. Řekněme například, že máte partnerský web zaměřený na vinylové desky a zjistíte, že mnoho z Vašich návštěvníků pomocí Vašeho sledovacího ID nepřechází pouze na odkazy na vinylové nahrávky, ale i na CD nebo nábytek na ukládání CD. V takovém případě byste měl(a) uvažovat o zahrnutí těchto výrobků na svůj web a vytvořit pro ně na svém webu nový obsah.

Seskupením podle kategorie také můžete zjistit, z jakých kategorií produktů si zákazníci prostřednictvím partnerského odkazu nebo sledovacího ID objednávali zboží. Pokud si někteří návštěvníci Vašeho partnerského webu například zakoupili produkty z kategorie „Knihy“ nebo „Elektronika a fotografie“, bylo by nyní dobré uvažovat o přidání nových kategorií produktů na Váš web.

Pro každý produkt, který ve zprávách programu Amazon společníci vidíte, můžete také vytvořit přímý odkaz tak, že kliknete na možnost „Vytvořit odkaz“ vpravo od produktu.

Nikdy byste také neměli zapomínat na produkty, na které na svém webu pravidelně odkazujete, a kontrolovat, zda jsou stále aktuální. Je dostupný novější model, vylepšení nebo nový trend v oblasti daného produktu? Když přidáte nové produkty, novější modely nebo nové kategorie produktů, zajistíte tak, že Váš web zobrazuje aktuální, relevantní informace, což může mít na Vaše výnosy kladný dopad.

Po přihlášení do Centra pro společníky také v dolní části stránky najdete doporučené produkty. Jedná se o výběr produktů, které by se mohly pro Váš partnerský web hodit. Výběr doporučených produktů vychází z toho, jaké produkty Vaši návštěvníci z webu Amazon.com kupují nebo o jaké konkrétní produkty se zajímají.

Tipy pro používání různých sledovacích ID

Pro každého účastníka programu Amazon společníci je bezplatně k dispozici až 100 sledovacích ID. Ačkoli cena za reklamu se vždy připisuje jednomu, pevně určenému partnerskému ID, můžete využívat různá sledovací ID k dokumentování výkonu jednotlivých partnerských webů nebo ke sledování produktů, na které návštěvníci prostřednictvím Vašeho webu přistupují. Pokud se na jednom webu zabýváte různými tématy, nebo přesněji několika různými kategoriemi, dává používání různých sledovacích ID smysl.

Díky tomu zjistíte, jaké jiné produkty kromě samotného propagovaného produktu zákazníci prostřednictvím partnerského odkazu objednávají. Na základě četnosti takových nákupů nebo souvislosti produktů s obsahem Vašeho webu se poté můžete rozhodnout, zda je smysluplné na svůj web reklamu na daný produkt umístit.

Díky různým sledovacím ID umístěným na jeden partnerský web můžete optimalizovat své kampaně, protože přesně uvidíte, které produkty zákazníci objednávají prostřednictvím konkrétního sledovacího ID nebo kolikrát někdo na konkrétní partnerský odkaz klikl.

Když kliknete na svou e-mailovou adresu v horní části stránky Amazon společníci a poté na možnost „Správa sledovacích ID“, můžete během pár kliknutí vytvořit nové sledovací ID nebo spravovat ta existující. Pokud poté vytvoříte nový partnerský odkaz – to uděláte snadno pomocí Sitestripe – můžete přímo vybrat nové sledovací ID.

Pokud vytvoříte několik sledovacích ID, pomůže Vám to nejen při vyhodnocování zpráv, ale můžete díky tomu také sledovat výkon různých partnerských webů, které od sebe tímto způsobem odlišíte, a tím oddělíte správné údaje.

Pomocí vyhodnocení sledovacích ID, díky němuž získáte přesný přehled o tom, jaké produkty Vaše čtenáře zajímají, můžete také objevovat nové produkty, které by pro Váš partnerský web mohly být podstatné.

Dostupné zprávy můžete seskupovat nejen podle samotných sledovacích ID, ale také podle kategorie produktů. Díky tomu pak můžete najít produkty ze stejné nebo nové kategorie, které by pro Vaše čtenáře mohly být zajímavější, a začít je na svém webu propagovat.

Jediným kliknutím na danou kategorii nebo na jedno ze sledovacích ID, které používáte, přesně zjistíte, které produkty zákazníci objednávají. Pokud kurzorem myši najedete na příslušný produkt, můžete přímo vytvořit odkaz a podle potřeby ho začlenit na svůj web.

Doufáme, že pomocí postupu popsaného v tomto článku dosáhnete na vyšší výdělky a dokážete si je zobrazit, abyste svůj web pozvedli na další úroveň.

Obsah